WARUNKI PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

„DZIEŃ MATKI”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „Dzień Matki” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 1. Promocja rozpocznie się dnia 17.05.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 26.05.2019r. o godz. 24:00 - Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

 • 2. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

 

 • 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 

 1. Warunki i zasady skorzystania z promocji

 

 • 1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów realizowanych w sklepie on-line oraz w butikach stacjonarnych, których wartość jest równa bądź wyższa od kwoty 1000 zł (tysiąc złotych), klient może otrzymać perfumy „La Mania” w cenie 1 zł (jeden złoty).

 

 • 2. Do sumy zakupów uwzględni się zarówno towary w cenie podstawowej, jak i towary przecenione.

 

 • 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient jest zobowiązany do zwrotu perfum „La Mania”. W przypadku, gdy Klient naruszy oryginalne opakowanie perfum ‘La Mania” i dokona odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, będzie zobowiązany do zwrotu równowartości rabatu w kwocie 290 zł.

 

 • 4. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupu towarów na kwotę równą lub wyższą 1000 zł (tysiąca złotych).

 

 • 5. Z promocji można skorzystać:

 

 1. W punktach sprzedaży stacjonarnej
 • CH GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa T: +48 722 008 239
 • GALERIA SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice T:+48 722 003 453
 • CENTRUM HANDLOWE KLIF Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia T:+48 730 333 102
 • STARY BROWAR ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań T: +48 722 007 673
 • DH  RENOMA ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław T: +48 730 333 101

 

 1. W sklepie on-line www.lamania.eu

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

 

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres do doręczeń składającego reklamację, jak też treść reklamacji i propozycję rozwiązania.

 

 

 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.

 

 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamania.eu

 

 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

 

 • 5. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN PROMOCJI I DARMOWEJ DOSTAWY

„SUKIENKI KOLEKCJA GŁÓWNA”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „SUKIENKI KOLEKCJA GŁÓWNA” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 2. Promocja rozpocznie się dnia 15.04.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 15.05.2019r. o godz. 24:00.

 

 • 3. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

 

 • 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 

 1. Warunki i zasady skorzystania z promocji

 

 • 1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów realizowanych w sklepie on-line oraz w butikach, w których znajdzie się min. jedna sukienka z Kolekcji Głównej:

MAYA, MARISSIMA, SYDNEY, AMY, KAYLA, KAYLA II, KAYLA III, KAYLA IV,  BLONDE, CREAMY, MICHELLE, MICHELLE III, NATALIS, LOLITA, DESTINY,

dołączany jest kupon rabatowy – 10% na kolejne zakupy do zrealizowania w butikach stacjonarnych.

 

 • 2. Rabat – 10% na kolejne zakupy dotyczy produktów w pełnych cenach sprzedaży z wyłączeniem legginsów NOLY II.

 

 • 3. Kupony rabatowe będą wydawane w dniach 15.04.2019r. od godz. 00:01 - 15.05.2019r. do godz. 24:00.

 

 

 • 4. Kupon można zrealizować w każdym z butików stacjonarnych do dnia 31 lipca 2019r.

 

 • 5. Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty promocyjnej podczas trwania promocji jest osoba, która w okresie trwania promocji dokona zakupu min, jednej sukienki z Kolekcji Głównej w niżej wymienionych punktach sprzedaży.

 

 

 • 6. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupu sukienki z Kolekcji Głównej.

 

 • 7. Z promocji można skorzystać:

 

 1. W punktach sprzedaży stacjonarnej (otrzymanie kuponu i późniejsza realizacja):
 • CH GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa T: +48 722 008 239
 • GALERIA SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice T:+48 722 003 453
 • CENTRUM HANDLOWE KLIF Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia T:+48 730 333 102
 • STARY BROWAR ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań T: +48 722 007 673
 • DH  RENOMA ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław T: +48 730 333 101

 

 1. W sklepie on-line www.lamania.eu (wydawanie kuponów)

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

 

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres do doręczeń składającego reklamację, jak też treść reklamacji i propozycję rozwiązania.

 

 

 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.

 

 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamania.eu .

 

 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

AKCEPTUJĘ

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.