PROMO RULES

REGULAMIN PROMOCJI

„DZIEŃ MATKI”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „Dzień Matki” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 1. Promocja rozpocznie się dnia 17.05.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 26.05.2019r. o godz. 24:00 - Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

 • 2. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

 

 • 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 

 1. Warunki i zasady skorzystania z promocji

 

 • 1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów realizowanych w sklepie on-line oraz w butikach stacjonarnych, których wartość jest równa bądź wyższa od kwoty 1000 zł (tysiąc złotych), klient może otrzymać perfumy „La Mania” w cenie 1 zł (jeden złoty).

 

 • 2. Do sumy zakupów uwzględni się zarówno towary w cenie podstawowej, jak i towary przecenione.

 

 • 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient jest zobowiązany do zwrotu perfum „La Mania”. W przypadku, gdy Klient naruszy oryginalne opakowanie perfum ‘La Mania” i dokona odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, będzie zobowiązany do zwrotu równowartości rabatu w kwocie 290 zł.

 

 • 4. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupu towarów na kwotę równą lub wyższą 1000 zł (tysiąca złotych).

 

 • 5. Z promocji można skorzystać:

 

 1. W punktach sprzedaży stacjonarnej
 • CH GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa T: +48 722 008 239
 • GALERIA SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice T:+48 722 003 453
 • CENTRUM HANDLOWE KLIF Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia T:+48 730 333 102
 • STARY BROWAR ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań T: +48 722 007 673
 • DH  RENOMA ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław T: +48 730 333 101

 

 1. W sklepie on-line www.lamania.eu

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

 

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres do doręczeń składającego reklamację, jak też treść reklamacji i propozycję rozwiązania.

 

 

 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.

 

 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamania.eu

 

 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

 

 • 5. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN PROMOCJI I DARMOWEJ DOSTAWY

„SUKIENKI KOLEKCJA GŁÓWNA”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „SUKIENKI KOLEKCJA GŁÓWNA” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 2. Promocja rozpocznie się dnia 15.04.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 15.05.2019r. o godz. 24:00.

 

 • 3. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

 

 • 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 

 1. Warunki i zasady skorzystania z promocji

 

 • 1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów realizowanych w sklepie on-line oraz w butikach, w których znajdzie się min. jedna sukienka z Kolekcji Głównej:

MAYA, MARISSIMA, SYDNEY, AMY, KAYLA, KAYLA II, KAYLA III, KAYLA IV,  BLONDE, CREAMY, MICHELLE, MICHELLE III, NATALIS, LOLITA, DESTINY,

dołączany jest kupon rabatowy – 10% na kolejne zakupy do zrealizowania w butikach stacjonarnych.

 

 • 2. Rabat – 10% na kolejne zakupy dotyczy produktów w pełnych cenach sprzedaży z wyłączeniem legginsów NOLY II.

 

 • 3. Kupony rabatowe będą wydawane w dniach 15.04.2019r. od godz. 00:01 - 15.05.2019r. do godz. 24:00.

 

 

 • 4. Kupon można zrealizować w każdym z butików stacjonarnych do dnia 31 lipca 2019r.

 

 • 5. Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty promocyjnej podczas trwania promocji jest osoba, która w okresie trwania promocji dokona zakupu min, jednej sukienki z Kolekcji Głównej w niżej wymienionych punktach sprzedaży.

 

 

 • 6. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupu sukienki z Kolekcji Głównej.

 

 • 7. Z promocji można skorzystać:

 

 1. W punktach sprzedaży stacjonarnej (otrzymanie kuponu i późniejsza realizacja):
 • CH GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa T: +48 722 008 239
 • GALERIA SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice T:+48 722 003 453
 • CENTRUM HANDLOWE KLIF Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia T:+48 730 333 102
 • STARY BROWAR ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań T: +48 722 007 673
 • DH  RENOMA ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław T: +48 730 333 101

 

 1. W sklepie on-line www.lamania.eu (wydawanie kuponów)

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

 

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres do doręczeń składającego reklamację, jak też treść reklamacji i propozycję rozwiązania.

 

 

 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.

 

 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamania.eu .

 

 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

I ACCEPT COOKIES

THIS WEBSITE USES COOKIES TO IMPROVE PERFORMANCE AND ENHANCE THE USER EXPERIENCE FOR THOSE WHO VISIT OUR WEBSITE. THIS POLICY CLARIFIES HOW WE DO THIS AND HOW COOKIES ARE MANAGED.